Jumaat, 16 Julai 2010

BERSOLATLAH SEBAGAIMANA RASULULLAH S.A.W. BERSOLAT (SUATU ANALISA BERDASARKAN AL-QUR’AN DAN HADIS)

Al-Baqqoroh,2 : 45“ Dan dapatkanlah pertolongan dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya (solat) itu berat melainkan orang-orang yang khusyu’ “ Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang beriman agarsentiasa bersolat seperti solatnya baginda sebagaimana sabdanya:


ْ“Solatlah kamu sebagimana kamu melihat aku solat”. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan
Ahmad)
Anjuran supaya sentiasa menurut petunjuk sunnah Rasulullah s.a.w.:


Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah. (al-Ahzaab 33: 21)
ُ
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin,
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan
(yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapamendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (al-Ahzaab 33: 36)


Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku,
nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. dan (ingatlah), Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Ali Imran 3: 31)
Perintah-perintah seperti yang dibawakan di atas ini tadi adalah merupakan suatu bentuk
perintah yang wajib.

0 comments: