Selasa, 6 Julai 2010

SOLAT QADA'

Soalan:

Adakah perlu mengqada' solat fardu yang telah ditinggalkan atau cukuplah dengan bertaubat sahaja?

Jawapan:

Pengertian qada' menurut bahasa ialah menunaikan dan membayar. Menurut istilah ialah menunaikan ibadat di luar waktunya atau masih di dalam waktunya.

Mereka yang meninggalkan solat sama ada sengaja atau tidak, diwajibkan mengqada'kan solat itu di luar waktunya. Meninggalkan solat tanpa uzur yang syarie' dianggap berdosa. Uzur yang dibenarkan ialah dua perkara iaitu telupa dan tertidur.

Mereka yang meningglkannya sama ada terlupa atau tertidur atau dengan sengaja, wajib bertaubat kepada Allah s.w.t. dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Taubat tidak akan diterima selagi tidak memenuhi syarat-syarat taubat iaitu, tidak lagi meninggalkan solat dalam keadaan bagaimana sekalipun, menyesal di atas segala perbuatan dosa, khususnya solat yang ditinggalkan itu, dan berazam tidak akan mengulangi semua keburukan pada masa akan datang.

Kemudian, wajib ke atasnya mengqada' semula solat-solat yang telah ditinggalkan.


Sumber: RP

0 comments: