Rabu, 30 Mac 2011

IMAN

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

Hendaklah diketahui bahawa keimanan terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah s.a.w. tidak bertambah dan berkurang. Kuat atau lemah, bertambah atau berkurangnya keimanan adalah menurut amalan dan buahnya (hasilnya). Bertambahnya amal yang baik bererti menguatkan keimanan, justeru itu akan terpancarlah cahaya di hati dan roh. Lemahnya keimanan adalah disebabkan kemaksiatan dan dosa dosa yang dilakukan, dan mungkin akan menghapuskan keimanan seluruhnya, naauzubillah.
Setengah golongan Salaf pernah berkata yang bermaksud:
"Maksiat maksiat itu mendedahkan atau memudahkan kepada kekufuran. Hudhaifah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Fitnah fitnah akan mengenai hati hati seperti tikar (yang dianyam) sebatang sebatang. Maka mana mana hati yang benar benar dimasuki fitnah akan tertitik hitam, dan manamana hati yang menolaknya akan tertitik dengan titik putih, hinggalah menjadi dua hati, pertama putih seperti batu yang Iicin, ia tidak dimudarati oleh fitnah selama ada langit dan bumi, yang kedua hitam kelabu seperti kendi yang mengalir airnya (keluar) tidak mengenaii baik dan tidak menegahi mungkar kecuali daripada hawa nafsunya (datang kepadanya)"
Menurut riwayat Abu Said al Khudri Rasulullah s.a.w bersabda yang mafhumnya:
"Hati itu empat bahagian: hati yang masih suci bersih, padanya Iampu yang bersinar, hati yang terbungkus dan terbalut dengan bungkusannya, hati yang terbatik, dan hati yang terbentang. Adapun hati yang masih suci bersih ialah hati mukmin, lampu di dalamnya punya cahaya, hati yang terbungkus dan terbalut ialah hati si kafir, manakala hati yang terbalik ialah hati orang yang benar benar munafik, is mengetahui kemudian ingkar. Hati yang terbentang ialah hati yang terbentang padanya iman dan nifaq, maka iman padanya adalah seumpama sayur sayuran yang digenangi air tawar, dan nifaq padanya adalah seumpama luka yang digenangi nanah bercampur darah. Maka sesuatu di antara keduanya yang lebih banyak, dialah yang mengalahkannya."  (Ahmad)
Kuat dan lemah 'aqidah manusia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ini mengikut bertapak dan jelasnya dalil di dalam diri setiap orang. Kami jelaskan dengan melalui contoh seperti berikut:
Seorang lelaki (yang dipercayai cakapnya) menceritakan kepada seorang lelaki yang lain yang tidak pernah melihat sebuah negara yang bernama Yaman bahawa di sana ada negara Yaman, lalu ia terus membenarkan dan mempercayainya. Apabila ia mendengar dari ramai yang menceritakan tentang berita ini maka kepercayaannya semakin bertambah sekalipun pegangannya masih boleh digugat oleh keraguan bila didedahkan dengan berbagai keraguan. Apabila ia melihat gambarnya (negara Yaman) maka semakin bertambahlah kepercayaannya, segala keraguan sukar untuk mengugatnya. Apabila ia musafir ke negara tersebut dan terlihat olehnya tanda tanda negara tersebut maka akan bertambahlah keyakinannya dan hilanglah keraguannya. Apabila ia ke sana dan melihat dengan matanya sendiri tidak ada ruang untuk diragui lagi, maka pegangannya akan bertapak dengan kukuhnya dan mustahil ia kembali semula (tidak percaya) sekalipun semua orang tidak mempercayainya. Apabila ia berjalan di jalanannya, sambil mengkaji keadaan dan hal ehwal negara itu maka bertambah pengalaman dan makrifatnya di mana ini satu keterangan yang amat jelas untuk mengukuhkan pegangannya.
Bila kamu mengetahui tentang ini maka ingatlah bahawa dalam berpegang kepada agama manusia terbahagi kepada beberapa golongan:
 1. Mereka yang menerima 'aqidah itu kerana diberitahu lalu berpegang (pada kebiasaannya). Golongan ini tidak selamat daripada keraguan bila didatangi syubahat (keraguan dan salah faham)
   
 2. Mereka yang melihat dan berfikir, maka bertambah imannya dan kuat keyakinannya
   
 3. Meraka yang sentiasa melihat, memerahkan akal berfikir, meminta pertolongan daripada Allah, dan menjunjung titah perintah Nya serta mengelokkan ibadahnya. Maka akan terpancarlah nur hidayat di hatinya dan ia akan melihat dengan cahaya hatinya sesuatu yang menyempurnakan keimanan dan keyakinannya, maka tetaplah hatinya. Firman Allah yang mafhumnya:
"Dan orang orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya."  (Muhammad: 17)
Menurut Syeikh al Islam Ibrahim al Bajuri, katanya: "Ketahuilah bahawa iman itu terbahagi kepada lima:"
 1. Iman taqlid, iaitu iman yang lahir daripada menerima percakapan seorang 'aqidah dengan dalil.
 2. Iman ilmu, iaitu iman yang lahir daripada mengetahui beberapa; 'aqidah dengan dalil.
 3. Iman Iyan, iaitu iman yang lahir daripada penumpuan hati terhadap Allah, tidak terluput walau sekelip mata pun
 4. Iman hak, iaitu iman yang lahir daripada penglihatan hati terhadap Allah
 5. Iman hakikat, iaitu iman yang lahir daripada keadaan seseorang yang tidak ternampak sesuatu pun selain daripada Allah.
Iman taqlid itu ialah bagi orang awam, iman ilmu bagi orang orang yang mempunyai dalil dan iman Iyan ialah bagi orang yang bermuraqabah dinamakan maqam muraqabah. Iman hak ialah bagi orang orang yang arifin (mengetahui dan mendalam), dinamakan maqam musyahadah (penyaksian mata hati), dan iman hakikat ialah bagi orang yang waqifin (sentiasa melazimi), dinamakan maqam fana' kerana mereka itu fana' dari yang lain daripada Allah, mereka tidak ternampak sesuatu pun selain daripada Allah, kecuali Allah sahaja.
Menurut Imam Ali al Qari: Sesungguhnya perbezaan cahaya kalimah tauhid di hati ahlinya tidak dapat dihitung kecuali Allah sahaja. Ada di antara manusia, cahaya kalimah tauhid di hatinya seperti mahatari, ada seperti bulan, ada seperti bintang, ada seperti ubur besar (terang), ada seperti lampu yang malap. Bila kuat cahaya kalimah ini maka tinggilah martabatnya dan akan membakar semua salah faham dan hawa nafsu menurut kekuatannya di mana mungkin akan sampai kepada sesuatu keadaan dengan menghapuskan semua syubahat dan hawa nafsu.
Renungkanlah kata kata al Imam Hasan al Banna di dalam perbicaraannya tentang unsur unsur 'aqidah Islam:
"Teguhnya hubungan di antara haft nurani manusia dengan penciptanya ialah sehingga sampai seorang itu kepada makrifat ruhi; ia adalah sebenar benar dan semanis manis makrifat. Dengan itu hati nurani manusia lebih berkemampuan untuk menyingkap sesuatu yang masih terlindung, selain daripada kebendaan dan fikiran yang terbatas dengan ikatan ikatan kebendaan dan natyah perbandingan yang boleh dirasa (difahami)"
Agama Islam seringkali menyeru hati kecil dan membangkitkan ciriciri kejiwaan yang ada di dalam diri seorang manusia supaya ia meningkat lebih tinggi ke mercu clam tinggi serta dapat merasai kelazatan makrifat terhadap Allah.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Orang orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram."
Sesungguhnya hati seorang manusia apabila bersih dan bersinar akan dapat merasai hakikat kelazatan iman terhadap Allah. Pernah salah seorang yang arif ditanya tentang bukti bukti atau dalil dalil yang jelas dan mendalam tentang keimanan kepada Allah. la tersenyum lalu berkata: Pagi yang cerah tidak memerlukan lampu, maka bilakah siang memerlukan kepada bukti?"
Makrifat yang dapat dirasai oleh hati nurani tersebutlah yang dimaksudkan daripada hadith Ihsan yang berbunyi yang mafhumnya: "Engkau menyembah Allah seolah olahnya engkau melihatNya tetapi jika engkau tidak melihat Nya maka seungguhnya la melihat engkau"
Demikian juga hadith yang mafhumnya:
"Tiga perkara, sesiapa yang terdapat ketiga tiga perkara itu dalam dirinya beliau akan mendapat kemanisan iman: la menjadikan Allah dan Rasul lebih dikasihi daripada yang lain; tidak mengasihi seseorang kecuali kerana Allah; ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci melontarkan ke dalam neraka." (Bukhari, Muslim)
Demi hidupku, pohon keimanan tidak akan mengeluarkan buahnya pada tiap tiap masa dengan izin tuhannya, selama mana seseorang mukmin tidak merasai kemanisan iman dan kelazatan keyakinan.
Al Sayyid Abul Hasan al Nadwi pernah berkata:
"Seseorang tidak mampu mengatasi nafsu dirinya, adat dan kebiasaannya, kepentingan dan kemanfaatannya, tujuan dan syahawatnya. Demikian juga, seseorang itu tidak boleh mengangkat kerendahan darjat yang dijelaskan oleh al Qur'an: "Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah." 4 kecuali apabila ketara jelas keyakinan dan rasa cinta, di mana akan jadilah ia laksana kilat yang menyambar di malam kelam atau laksana kayu apa yang menyala yang tidak padam apinya dan tidak hilang panasnya"
Beliau menjelaskan lagi bahawa keikhlasan dan kerabbaniyahan, rasa belas kasihan, kelembutan hati dan keberanian serta keperkasaan yang diperlukan untuk tebusan dan pengorbanan, pengembelingan jiwa dan roh, jihad dan perjuangan, tajdid dan pembaharuan. Ia tidak akan bangkit dan lahir pada kebiasaannya kecuali setelah bersihnya roh, terdidiknya hati, wujudnya mujahadah dan ibadah. Ini semuanya dapat kita lihat pada kebanyakan mereka yang telah turun ke medan tajdid (pembaharuan) jihad dalam sejarah Islam di mana mereka merasa keenakan dengan kedudukan roh yang tinggi.
 1. Kukuhkan 'aqidah yang benar, dan fikiran yang betul di mana ia akan melahirkan tindak tanduk yang baik. Penyelewengan 'aqidah atau fikrah semestinya akan melahirkan tindak tanduk yang pincang. Tuntutlah ilmu yang benar agar 'aqidah kamu betul dan fikrah kamu mengenai Islam tidak menveleweng dan tidak salah.
   
 2. Hendaklah ibadah kamu betul, yang mempunyai dua faktor penting; keikhlasan dan mengikut Sunnah. Fudail bin Iyad pernah menjelaskan mengenai firman Allah yang mafhumnya:
"Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Hud: 7)
Katanya: Ini bermaksud amalan yang paling ikhlas dan benar.
"Saudara, hendaklah mentaati Allah, merendahkan pandangan (daripada melihat wanita) menjauhkan diri dari majlis majlis mungkar, membanyakkan membaca al Qur'an, senantiasa berzikir kepada Allah, di mana ia adalah untuk hati laksana udara untuk tubuh."
Firman Allah yang mafhumnya:
"Hai orang orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut) nama Allah, zikir yang sebanyak banyak." (A1 Ahzab: 41)
Sabda Nabi s.a.w. yang mafhumnya:
Perumpamaan orang yang berzikir (mengingati) tuhannya dan orang yang tidak berzikir ialah seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati.  (Bukhari)
Menurut Ibnu Taimiyyah:
"Mengingati Allah bagi manusia laksana air (pentingnya) kepada ikan, cuba lihat bagaimana hidupnya ikan bila jauh daripada air."
Menurut Syeikh Muhammad al Hamid, rahimahullah:
"Hendaklah setiap kita bersama Allah dengan membaca kitabNya, berzikir kepada Nya menurut apa apa bentuk zikir yang dikehendaki, di mana zikir itu mengilap hati hati, mendidik jiwa, membangkitkan segala roh. Tidak ada kebaikan bagi seseorang muslim jika dirinya kosong, hatinya tidak lembut dan tunduk serta airmatanya tidak berlinangan. Sesungguhnya kekerasan hati itu dapat diubati dengan berzikir kepada Allah"
Menurut Syeikh Muhammad al Hashimi:
"Sesungguhnya wujudnya (ingatan) kepada Allah di dalam hati adalah cahaya, ketenangan, kernuliaan dan kekayaan. Manakala wujud benda benda lain di dalarn hati itu adalah kegelapan, keganasan, kehinaan dan kefakiran"
 1. Hendaklah kamu mendampingi orang orang saleh dan ahli makrifat (mengetahui) tentang Allah. Di antara tanda tanda mereka ialah: Sibuk dengan keaiban diri sendiri daripada kesilapan orang lain, patuh kepada suruhan syara' dan tegahannya dengan penuh rasa jujur dan taat serta menyeru kepada kebaikan dan menegah daripada kemungkaran dengan kekuatan dan keimanan.
Sesungguhnya berdamping dengan mereka itu melembutkan hati dan membersihkan diri daripada kesalahan (dosa). Ini merupakan suasana yang murni yang mana dalam suasana inilah hati itu sentiasa hidup dengan baik.
 1. Ikutan kita yang agung serta contoh yang baik ialah baginda Rasulullah s.a.w. dan ulama' ulama' yang beramal serta mengikut jejak langkahnya, baik dalam kata kata maupun perbuatan dan keadaan mereka.
Menurut Sayyidi al Syeikh Muhammad al Hamid:
"Berjalan tanpa mursyid (penunjuk, pemandu) yang mengetahui, kadangkala tidak membawa kepada matlamat yang diharapkan, dan hendaklah kamu berpandukan kepadanya. Sepertilah juga seseorang itu tidak boleh menjadi doktor dengan sekadar membaca buku buku sahaja tanpa melakukan amali (kedoktoran), kemudian setelah berjaya di dalam peperiksaan ia bertugas di pusat rawatan di bawah pemerhatian para doktor. Tidaklah ia menjadi seorang doktor kecuali dengan melatui cara ini. Perjalanan menuju Allah tidak akan terjamin pencapaiannya kecuali dengan mendampingi orang alim yang bersih, bertaqwa dan warak, di mana seseorang dididik dengan mendampingi orang lain, dan orang itu dididik dengan orang lain pula. Begitulah seterusnya hingga kepadajunjungan besarNabi Muhammad s. a. w."
Menurut al Sayyid Abu Hasan al Nadawi:
"Punca segala kerosakan dalam pelbagai bidang hidup, punca bencana dan kecelakaan ialah tiada keikhlasan dan buruknya akhlak. Sesungguhnya sebesar besar kewajipan dewasa ini ialah menghidup dan mentajdidkan kembali sifat ikhlas dan akhlak di mana cara yang paling baik untuk sampai kepada keduanya ialah cinta dan cara untuk sampai kepada cinta ialah zikir dan pendampingan diri serta bersama dengan hamba hamba Allah yang arif dan soleh"
Beliau menjelaskan lagi:
"Sesungguhnya lilin itu tidak mendapat cahaya kecuali dengan Iilin lain yang sepertinya. Kebenaran dan keikhlasan hanya ada pada orang orang yang ikhlas dan benar."
Seseorang mukmin yang terlalu ingin untuk mencapai keimanan yang sempurna kadangkala bertanya tanya: Apakah tanda tanda mereka yang membawa ubur ini (keikhlasan, keimanan dan keyakinan)?
 1. Memiliki ilmu sebanyak mungkin yang diperlukan
 2. Menjaga 'aqidah, aman dan akhlak menurut syariat
 3. Tidak tamakkan dunia dan tidak menganggap dirinya telah sempurna kerana itu adalah satu cabang cintakan dunia
 4. la pernah bersama (belajar) dengan seorang lain yang sempurna
 5. Ulama' ulama' dan syeikh semasa yang beramal telah menaruh sangka balk kepadanya (mengiktirafnya).
 6. la disukai oleh golongan khusus dan bijak pandai yang berpegang kepada agama lebih daripada disukai oleh golongan awam
 7. Orang orang yang mengakui taat setia kepadanya, kebanyakan mereka sangat kuat berpegang kepada syarak dan kurang tamak kepada dunia
 8. la bersifat belas kasihan dan berlembut terhadap muridnya semasa mengajar dan memberitahu mereka, bila dia melihat atau mendengar satu satu keburukan yang dilakukan oleh muridnya ia mencela dan menegahnya, bukan memberi sokongan
 9. Orang yang bersahabat dengannya merasai kurangnya cinta kepada dunia dan merasa bertambah cintanya kepada Allah
 10. Dirinya senantiasa sibuk berzikir, kerana tanpa amal dan tanpa keazaman tidak akan mendapat barakah semasa mengajar
 11. Tidak mengharapkan sambutan hebat dan tumpuan orang hasil daripada penyampaiannya. Kerana itu tidak semestinya ia dapat menguasai mereka di mana untuk mendapat perhatian penumpuan orang adalah merupakan peranan jiwa yang dapat ditingkatkan dengan latihan, bukanlah khusus kepada sifat taqwa, kerana orang kafir pun mampu menguasai orang ramai
Menurut al Syeikh al Arif ibnu Ajibah dalam huraiannya terhadap kitab al Hikam al Atiyyah:
Sesiapa yang terdapat padanya lima perkara ini tidaklah sah syeikhnya:
 1. Jahil terhadap agama
 2. Menjatuhkan kehormatan muslimin
 3. Masuk campur pada sesuatu yang tidak ada kena mengena dengannya
 4. Mengikut hawa nafsu dalam semua perkara
 5. Buruk akhlak dengan tidak mengambil kira apa apa
Halus sekali kata kata yang arif Maulana Jalaluddin al Rumi:
"Aku melihat seorang syeikh dengan sebuah lampu berjalan di setiap pelusuk punya tujuan. la berkata: Sudah jemu aku terhadap unta dan binatang melata (berkaki empat) serta insan yang kuingini, apakah tercapai maksud? Kami katakan: Itu mustahil... kerana telah kami cari ... Jawabnya: Yang mustahil itulah menjadi cita citaku"

SOSIAL DARI SUDUT PANDANGAN ISLAM

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

1.0     Pengertian Sosial Menurut Islam
Perkataan sosial bererti setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam masyarakat. Istilah ini juga apabila dihubungkaitkan dengan manusia membawa pengertian kepada sebarang kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman pengalaman dan tingkah laku orang lain yang telah lalu dan semasa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung.
Manusia sejak dahulu hingga hari ini mewujudkan kehidupan masyarakat mereka menurut berbagai bagai teori sosial. Islam sebagai al Din yang bersifat rabbani meletakkan alas asas utama kehidupan sosial yang bersih daripada sebarang keterlaluan dan ketidakseimbangan.
Masyarakat atau society menurut Islam adalah satu panggabungan manusia yang diwujudkan melalui ikatan undang undang rabbani bagi mencapai tujuan kehidupan kemasyarakatan yang harmoni dan aman damai. Ia merupakan satu peraturan hidup yang berdasarkan kepada TauhiduLlah dan kepatuhan terhadap Illayiyyah Nya. Sistem sosial Islam merangkumi keseluruhan hubungan kemasyarakatan yang saling kait mengait di antara satu sama lain dan kekuatannya terletak pada undangundang yang mengendalikan sistem tersebut.
Dalam peraturan sosial Islam, undang undang Allah mendahului masyarakat dan menguasainya. Peraturan peraturan sosial yang selainnya yang tidak didahului oleh undang undang dan peraturan peraturan Allah digubal untuk memenuhi kepentingan kepentingan yang menurut tanggapan 'aqal dan hawa nafsu manusia. Undang undang kepada sistemsistem bukan Islam berubah menurut perubahan masyarakat, sedangkan undang undang rabbani tetap dan tidak membenarkan perjalanan masyarakat menyimpang daripada apa yang ditetapkan oleh Allah.

2.0     Asas asas Sistem Sosial Islam
Al Qur'an dan al Sunnah telah menggariskan beberapa asas utama kehidupan sosial bagi manusia, di antaranya:
2.1     Bekerjasama Untuk Kebaikan
Bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan kebajikan dan tidak bekerjasama untuk dosa dan kezaliman. Firman Allah yang mafhumnya:
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al Ma'idah: 2)
"Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul Nya...' (At Taubah: 71)
2.2     Hubungan Sesama Manusia adalah Satu 'lbadah
Segala bentuk perhubungan di antara manusia, adalah dengan tujuan untuk melaksanakan keta'atan kepada Allah. Firman Allah yang mafhumnya:
"Mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (al Din) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia." (Ali 'Imran: 112)
"Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenarbenar taqwa kepada Nya; dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai muslim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (al Din) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (Ali 'Imran: 102-103)
Menjaga perjanjian dengan manusia dan bersatu padu di dalam masyarakat adalah perintah perintah Allah. Menta'ati perintah Allah adalah 'ibadah kepada Nya.
2.3     Tujuan Membina Masyarakat ialah untuk Menegakkan 'Aqidah Tauhid
Dasar kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan kepemimpinan Islam yang menyeru dan menegakkan asas asas 'aqidah tauhid kepada seluruh masyarakat. Firman Allah yang mafhumnya:
"(Iaitu) orang orang yang jdca Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan."  (Al Hajj: 41)
2.4     Tidak Merosakkan dan Tidak Membantu dalam Merosakkan Masyarakat
Dasar kehidupan bermasyarakat ialah untuk menghindarkan sebarang kerosakan terhadap sesiapa di dalam masyarakat sama ada dari segi i'tiqad, jiwa, 'aqal, keturunan dan harta benda. Firman Allah yang mafhumnya: "Jangan kamu berbuat kejahatan di permukaan bumi sesudah ia menjadi baik." (A1 A'raf: 56)

 

3.0     Ciri ciri Sistem Sosial Islam

3.1     Persamaan di Kalangan Umat Manusia
Sistem sosial Islam melihat perbezaan bangsa, warna kulit, bahasa dan kewarganegaraan sebagai perkara tabi'i dalam pertumbuhan dan perkembangan tamaddun manusia. Islam tidak bertujuan untuk melenyapkan perbezaan perbezaan seperti ini ataupun mengetepikannya memandangkan kebaikan kebaikan yang terdapat dalamnya dapat memudahkan manusia mengenal di antara satu sama lain.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada seorang laki Iaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu sating kenai mengenal...'' (Al Huj urat: 13)
Namun demikian Islam menolak sikap membeza bezakan darjat ketinggian sesuatu kumpulan manusia di atas dasar bangsa, wama kulit, bahasa, kewarganegaraan dan seumpamanya. Islam menetapkan bahawa menentukan darjat manusia semata mata di atas alasan alasan tersebut sebagai satu manifestasi jahiliyyah yang menyesatkan. Ini kerana bumi ini sejak dahulu. hingga ke akhir tamaddun kemanusiaan adalah berasal daripada asal keturunan yang satu. Oleh kerana itu mereka adalah bersaudara dalam status sebagai manusia.
Semua manusia, tanpa mengira wama kulit atau bahasa mereka di dalam sistem sosial Islam adalah sama. Warna kulit dan bahasa tidak dapat mengurangkan status kemanusiaan mereka. Hanya 'aqidah dan keimanan sahaja yang boleh membezakan manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh al Qur' an.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu." (Al Hujurat: 13)
Oleh itu, masyarakat Islam tegak di atas dasar 'aqidah. Sesiapa yang menganut 'aqidah ini maka ia menjadi anggota kepada masyarakat tersebut dan mempunyai hak yang sama dengan sesiapa sahaja tidak menganut 'aqidah Islam, mereka tetap diberikan hak hak dan dapat tinggal di bawah naungan masyarakat Islam di atas dasar persamaan daripada segi kemanusiaan.
3.2     Pemeliharaan Kemuliaan Akhlak
Di antara ciri ciri yang tertonjol di dalam sistem sosial Islam ialah ketegasannya dalam memelihara akhlak setiap anggota dalam masyarakat. Pentingnya pemeliharaan akhlak yang mulia ialah kerana memandangkan sesebuah masyarakat yang bersih dan suci daripada sebarang kejahatan dan kekejian akan dapat membangunkan anggota anggota yang bersih pemikirannya, balk percakapannya dan sempurna perbuatannya.
Di atas dasar inilah institusi pertama dan terpenting dalam sistem sosial Islam ialah rumah tangga, Islam menetapkan bahawa hubungan yang sah di antara laki laki dan perempuan hanyalah dengan ikatan perkahwinan. Melalui ikatan rumah tangga kesucian laki laki dan perempuan terjamin dan melalui jamman ini sesuatu rumah tangga itu akan memainkan peranan membina masayarakat kecil mereka sendiri, iaitu sebuah keluarga, dengan rasa penuh tanggungjawab. Suasana tanggungjawab dalam membina keluarga ini merupakan salah satu daripada sistem kawalan yang terbaik dalam sistem sosial Islam. la dikatakan sebagai sistem kawalan kerana melaluinya anak anak yang bakal mendirikan satu generasi baru dididik dan dilatih dengan akhlak dan nilai nilai yang ditetapkan oleh Islam. Kepincangan sistem sistem sosial yang selain daripada Islam banyak terletak kepada pengabaiannya terhadap peranan ibu bapa dan rumah tangga dalam mendidik dan melatih anak anak dengan nilai nilai yang baik.
Di samping itu, sistem sosial Islam pula menetapkan beberapa peraturan yang berteraskan kepada akhlak bagi menentukan hubungan hubungan di antara manusia di dalam masyarakat. Sifat sifat yang baik dinyatakan sejelas jelasnya, sementara sifat sifat yang buruk dikeji sekeras kerasnya agar sifat sifat yang buruk itu dibenci oleh anggota masyarakat. Untuk mengukuhkan ketegasan Islam terhadap sifat sifat yang buruk ini, maka di dalam masyarakat Islam sebahagian daripada perbuatan perbuatan yang terbit daripada sifat sifat yang buruk ini dianggap sebagai jenayah dan dikenakan hukuman hukuman hudud dan ta'zir.
Peraturan peraturan dan hukuman hukuman yang ditetapkan dalam sistem bermasyakarakat dan bernegara secara Islam adalah dengan tujuan untuk memelihara keluhuran akhlak anggota anggota masyarakatnya.
3.3     Menegakkan Keadilan Sosial
Seluruh kehidupan dalam masyarakat dapat dibahagikan secara kasar kepada dua bahagian utama, iaitu politik dan ekonomi. Sistem sosial Islam menegakkan keadilan sosial dengan menetapkan sistem sistem ekonomi dan politik yang seimbang dan lurus bertepatan dengan undang undang yang bersifat rabbani.
Islam sebagai al Din yang syumul, tidak seperti agama agama lain, mengendalikan keperluan masyarakat, cara cara untuk mendapat mata pencarian, cara cara menambahkan pendapatan serta menggunakannya. Dalam mengendalikan perkara perkara ini pula, Islam menetapkan sistem ekonomi yang tegak di atas dasar akhlak yang mulia. Semua kegiatan ekonomi dalam Islam berdasarkan kepada sikap ini, sistem ekonomi Islam membersihkan manusia daripada penyakit tamak dan haloba yang menjadi punca kepada segala masalah sosial yang berkaitan dengan harta dan kebendaan.
Keadilan sosial yang dijamin oleh sistem ekonomi Islam menetapkan tidak ada sesiapa pun dalam masyarakat yang mempunyai peluang sepenuh penuhnya untuk menghimpun kekayaan dengan mengabaikan dan merampas hak hak anggota lain di dalam masyarakat. Ke'adilan sosial ini menekankan kekayaan tidak hanya boleh berlegar di kalangan orang orang kaya sahaja, tetapi sebaliknya ia hendaklah dimanfa'atkan oleh semua anggota di dalam masyarakat melalui perniagaan dan jual bell.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Supaya harta itu hanya beredar di antara orang orang kaya sahaja di antara kamu."  (Al Hasyr: 7)
"Hai orang orang yang beri.man, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An Nisa': 29)
Keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang dijamin oleh sistem sosial Islam menetapkan pembahagian yang saksama terhadap peluang untuk mendapatkan kekayaan di kalangan semua anggota masyarakat. Dengan cara ini semua manusia yang dianugerahkan bakat dan kebolehan oleh Allah dapat menggunakannya untuk mendapatkan pendapatannya masingmasing. Mereka yang lebih berkeupayaan akan mendapat lebih dan mereka yang kurang berkemampuan akan mendapat kurang. Namun demikian tidak ada sesiapa pun yang dizalimi kerana masing masing diberi peluang yang sama terhadap bahan bahan dan sumber sumber yang boleh mereka usahakan. Di atas hakikat berbezanya daya kebolehan dan kemampuan manusia inilah, sistem sosial Islam menetapkan bahawa orang orang berkemampuan mengeluarkan zakat dan sedekah bagi mencukupkan dan membantu kehidupan orang orang yang kurang bernasib baik. Dengan ini keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang direncanakan oleh sistem sosial Islam memastikan bahawa kekayaan mesti digunakan dan dimanfa'atkan untuk tujuan tujuan yang baik dan pada jalan yang ma'ruf, bukannya untuk kemungkaran atau hanya dihimpunkan kepada beberapa orang tertentu sahaja.
Bidang keadilan sosial yang menyangkut dengan politik pula berkisar di sekitar prinsip samaratanya semua manusia di sisi undang undang. Dalam sistem politik Islam tidak ada sesiapa yang duduk di atas undang undang. Pemerintah atau orang orang yang diperintah, sama ada muslim atau bukan muslim semuanya tertakluk kepada undang undang selagi mana ia menyangkut dengan kepentingan sosial.
Keadilan sosial dalam bidang politik juga memastikan bahawa pemerintahan bukan milik sesuatu golongan atau kumpulan dalam masyarakat. Pemerintahan tidak boleh diwariskan dan tidak pula boleh diwarisi oleh sesiapa. Tetapi pemerintahan adalah satu amanah orangorang Islam yang hanya diberikan kepada orang yang paling layak di atas dasar taqwa, ke'ilmuan dan kemampuan untuk memikulnya. Di atas dasar inilah setiap anggota masyarakat yang Islam berhak untuk memilih pemimpin mereka, menasihatinya dan menegur kekurangankekurangannya.
3.4     Melindungi Kebebasan Manusia
Kebebasan merupakan salah satu daripada hak hak asasi manusia. Kebebasan kebebasan yang dilindungi oleh sistem sosial Islam ialah kebebasan manusia beragama, kebebasan bersuara, kebebasan untuk mendapat pendidikan, dan kebebasan mencari dan memilih pekerjaan. Namun demikian dasar yang ditetapkan oleh sistem sosial Islam ialah tanggungjawab dan tugas menjaga keselamatan sosial lebih didahulukan daripada menuntut hak dan memenuhi kebebasan. Dasar ini ditetapkan agar segala penyelewengan terhadap kebebasan yang disalahertikan oleh mana mana anggota masyarakat yang boleh menggugat kepentingan awam serta keselamatan masyarakat dapat dihindarkan. Melalui dasar ini, sesuai dengan tujuan tertegakkan sebuah masyarakat Islam, setiap individu di dalam masyarakat diharapkan mempunyai kesedaran yang penuh untuk mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada mementingkan kepentingan peribadi.

4.0     Metodologi Islam dalam Membangunkan Masyarakat

Dasar dasar yang ditetapkan oleh sistem sosial Islam bertujuan untuk membangunkan sel)uah masyarakat yang baik dan sejahtera. Malah bukan setakat itu sahaja, sistem sosial juga berhasrat untuk mengekalkan secara berterusan kebaikan dan kesejahteraan di dalam sesebuah masyarakat. Untuk tujuan ini, Islam mempunyai caranya yang tersendiri dalam membangunkan dan mengekalkan sebuah masyarakat yang baik. Cara tersebut digariskan sebagai:
1.    Membina Unit unit Keluarga yang Salih
Pembinaan unit unit keluarga yang salih adalah asas pertama bagi sistem sosial Islam. Islam menganggap bahawa ketenteraman jiwa dan hidup yang rukun dan damai bermula daripada kehidupan seorang laki laki dan wanita sebagai pasangan suami isteri di dalam sebuah rumah tangga.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Di antara tanda tanda (kebesaran) Allah ialah la menciptakan untuk kamu pasangan (isteri isteri) daripada Oenis) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dyadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (Ar-Rum: 21)
Hajat manusia terhadap keberkekalan zuriat menjadikan rumah tangga sebagai asas binaan yang terpenting dalam kehidupan mereka. Firman Allah yang mafhumnya:
"Dan Allah telah menjadikan bagi kamu isteri isteri daripada diri Uenis) kamu sendiri, dan la menjadikan bagi kamu dari isteri isteri kamu itu anak anak dan cucu cucu. " (An- Nahl: 72)
Hajat manusia terhadap kebaikan zuriat ini dirakamkan oleh alQur'an sebagai yang mafhumnya:
"Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari isteri isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami iman bagi orang orang yang bertaqwa" (Al-Furqan: 7)
Rumah tangga juga merupakan pusat. kasih sayang dan keinsafan anak anak terhadap kesusahan dan pengorbanan ibu bapa mereka.
Finnan Allah yang mafhumnya:
"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkannya juga dengan susah payah, mengandungkannya dan menyusukannya tigapuluh bulan." (Al Ahqaf: 15)
Ibunya mengandungkannya dengan menderita kelemahan demi kelemahan dan menyusukannya selama dua tahun." Luqman: 14
Sebuah keluarga yang ditegakkan di atas dasar keimanan akan dipenuhi dengan kasih sayang dan dihiasi pula dengan 'amal 'amal yang salih. Suasana rumah tangga yang salih merupakan asas utama bagi perkembangan segala unsur unsur kebaikan bagi suami, isteri dan anak anak. Perkembangan ini melibatkan segala bidang kehidupan manusia sama ada ia bersifat kerohanian, akhlak, disiplin, ke'azaman bekerja untuk menambahkan sumber rezeki dan seterusnya.
Rumah tangga merupakan markaz pendidikan pertama bagi anakanak yang akan menjadi pewaria generasi akan datang. Rumah tangga yang saleh juga merupakan pusat pelancaran aktiviti bagi setiap mu'min dan mu'minah ke dalam masyarakatnya.
2.     Melahirkan Anggota anggota Masyarakat yang Bertaqwa
Bermula dari rumah tangga yang salih dalam sistem sosial Islam akan muncullah individu individu yang bertaqwa. Mereka menyederi segala tanggungjawab mereka terhadap ahli ahli lain di dalam rumah tangga mereka sendiri, mengenal hak hak kaum kerabat dan demikian juga menghormati hak hak jiran tetangga mereka.
Melalui proses pembentukan yang dilakukan di dalam unit unit rumah tangga, sistem sosial Islam bertujuan untuk melahirkan anggota anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Sifat tanggungjawab yang diingini oleh Islam adalah di atas dasar taqwa kerana tidak ada neraca kebaikan yang lebih tepat selain daripada taqwa menurut perkiraan Islam.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah iatah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. " (Al-Hujurat: 13)
Dengan taqwa sebagai dasar, sikap bertanggungjawab anggotaanggota masyarakat tidak terbatas hanya kepada kaum kerabat dan jiran jirannya yang tertentu, tetapi lebih luas daripada itu. Sikap tanggungjawab seseorang muslim akan menjadikannya bersungguhsungguh untuk menolong sesiapa sahaja di dalam masyarakatnya. Dia memahami, Islam menganjurkan bahawa di mana mana sahaja tempat yang masih terdapat seseorang yang lapar, maka penduduknya tidak termasuk di bawah naungan Allah. Sikap sebegini menjadikan mereka sebagai anggota anggota masyarakat yang saling bekerjasama dalam mengendalikan urusan mereka bersama.
Dengan wujudnya sifat taqwa dan tanggungjawab ini maka wujudlah keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Terhindarlah masyarakat daripada kejahatan dan pencerobohan dan timbullah kasih sayang di antara satu sama lain.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan pertemuan mereka kecuali daripada orang yang menyuruh (manusia) member' sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdumaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa': 114)
3.     Menegakkan Pemerintahan yang Melaksanakan Amanah
Ma'aruf tidak dapat berkembang dan mungkar tidak dapat dibenteras tanpa adanya pemerintahan. Demikian juga sebuah masyarakat Islam yang sejati tidak mungkin dapat wujud untuk mendaulatkan seluruh syari'at Islam tanpa adanya kekuasaan. Pemerintahan Islam pula tidak dapat kekal sekiranya ia tidak melaksanakan amanah undang undang syari'at yang ditetapkan Allah.
Anggota anggota masyarakat yang bertanggungj awab dan bertaqwa pasti akan memilih pemimpin pemimpin yang bertanggungjawab dan taqwa pula. Di atas dasar inilah peranan pemerintahan Islam adalah untuk menjaga kepentingan rakyat yang memilihnya.
Dengan wujudnya pemerintahan yang melaksanakan amanah maka tegaklah sebuah masyarakat dan negara yang mengikuti seluruh sistem sistem Islam dan hukum hukumnya yang berhubung dengan urusan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan seterusnya. Dengan wujudnya juga pemerintahan yang melaksanakan amanah maka akan terus berkembang luaslah kebaikan yang terdapat pada diri manusia. Melaluinya juga seluruh manusia akan dapat meni'mati keamanan dan ke'adilan yang sebenarnya.

Selasa, 29 Mac 2011

CARA HIDUP MENURUT ISLAM

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

1.0     Muqaddimah
Adapun berbagai bagai agama yang ada di muka bumi ini memperolehi namanya masing masing adakalanya dari nama orang yang mengasaskannya, atau kepada umat tertentu yang menumbuhkan dan mengembangkan agama tersebut. Agama Nasrani atau Masehi mithalnya mengambil namanya dari al Masih. Agama Buddha diambil daripada nama pembawanya, Gautama Buddha. Agama Zarathustra pula berasal dari nama pembawa panji panjinya yang bernama Zarathustra. Demikian juga agama Yahudi yang terbit dari kabilah Yahuda, maka agama itupun dinamakan Yahudi.
Berlainan dengan Islam, ia tidak disandarkan kepada nama seseorang tertentu dan tidak kepada umat yang tertentu. Nama Islam itu menunjukkan sifat sifat khusus yang terkandung dalam makna perkataan Islam itu sendiri. Daripada nama tersebut jelas bahawa ia tidak menunjukkan pembawa atau pengasasnya di kalangan manusia. la bukan khas bagi umat tertentu, tetapi ia adalah untuk seluruh bangsa. la mempunyai matlamat untuk menghiasi seluruh penduduk bumi dengan sifat Islam. Siapa sahaja yang bersifat dengan sifat ini, balk manusia di zaman lampau atau manusia di masa ini, ia adalah Muslim. Demikian juga orang yang berpegang dengannya di masa yang akan datang adalah seorang Muslim.
2.0     Pengertian Islam
Pengertian Islam dijelaskan oleh Allah dalam firman Nya yang mafhumnya:
"Dan siapakah yang lebih baik dinnya dari orang yang menyerahkan wajahnya (dirinya) kepada Allah, sedangkan dia berbuat ihsan dan mengikuti din Ibrahim dengan hanya cenderung kepada Allah."  (Al Nisa': 125)
Berpandukan kepada ayat ini maka Islam dapat diberikan pengertian sebagai: " Penyerahan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati".
Bahkan inilah intipati dari keseluruhan makna Islam.
Islam dengan pengertian induk ini tidak hanya dikhususkan kepada manusia tetapi juga merangkum segala kejadian di 'alam semesta seperti yang dijelaskan oleh Al Qur'an yang mafhumnya:
"Apakah selain dari din Allah yang mereka masih mencari cari sedangkan segala yang di langit dan di bumi telah Islam (menyerah diri) kepada Nya dengan kerelaan hati dan terpaksa. Dan kepadaNya mereka akan dikembalikan." (Ali 'Imran: 52)
Firman Allah yang mafhumnya:
"Dan kepada Allah sujud segala yang di langit dan di bumi dengan kerelaan hati dan terpaksa, dan juga bayang bayang mereka pada setiap pagi dan petang." (Ar Ra'd: 15)
Dari kedua dua ayat di atas maka dapatlah disimpulkan bahawa pengertian Islam itu tersimpul pula dalam penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan yang setepat tepatnya dalam hubungan manusia dengan Penciptanya ialah sujud kepada Allah dengan penuh kepatuhan dan ketundukan. Oleh itu jelas sekali di antara ketiga tiganya; al Din, Islam dan sujud mempunyai kaitan dan jalinan makna yang erat dan tabi'i.
Penyerahan diri ini tidak hanya terbatas kepada gerak laku anggota zahir sahaja tetapi juga merangkumi 'amalan batin. Ini bererti penyerahan ini merangkumi jasmani dan ruhani, 'aqal dan perasaan atau jiwa dan hati kepada Allah. Penyerahan ini tidak terbatas kepada sudut sudut tertentu sahaja tetapi merangkumi segala ruang liput kehidupan manusia.
Islam dalam erti penyerahan diri kepada Allah merangkumi empat bidang yang pokok dan asasi di dalam kehidupan manusia:
1.  Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang 'aqidah
2.  Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang 'ibadah
3.  Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang akhlaq
4.  Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang perundangan atau syari'at
3.0    Dasar Dasar Utama dalam Cara Hidup Islam
Cara hidup Islam didasarkan atas satu pendekatan yang khusus dimana ia meletakkan tempat yang istimewa terhadap kedudukan manusia di dalam 'alam semesta yang dijadikan oleh Allah.
Bagi menjelaskan kedudukan, peranan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, Islam telah menggariskan beberapa dasar yang dapat difahami seperti berikut
1.  Allah adalah Pencipta, Penguasa dan Pemilik 'alam semesta. Allah telah mencipta manusia dan menyediakannya tempat tinggal sementara di muka bumi. Allah telah mengurniakan manusia 'aqal untuk berfikir serta telah memberi kepadanya kemampuan untuk membezakan di antara yang haq dengan yang batil. Manusia juga telah diberikan kebebasan dengan daya ikhtiyar dan hak memilih malah ia juga diberikan kuasa untuk menggunakan sumber sumber 'alam mengikut cara yang disukainya.
2.  Manusia telah ditugaskan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Oleh itu ia dituntut untuk beriman dan patuh kepada segala perintah dan peraturan peraturan yang ditetapkan oleh Nya. Dengan 'aqal, daya ikhtiyar dan kemampuan memilih manusia bebas sama ada untuk beriman atau kufur kepada Allah. Tetapi manusia diingatkan bahawa tempat mereka di bumi tidak kekal. Manusia ditetapkan untuk tinggal di atas muka bumi hanya sebagai satu tempat persediaan.
3.  Untuk membolehkan manusia melaksanakan tugasnya maka Allah mengutuskan kepada manusia para rasul dan nabi nabi beserta syari'at dan kitab kitab sebagai panduan dan bimbingan hidup mereka. Rasulullah s.a.w adalah rasul yang terakhir membawa syari'at dan kitab terakhir bagi panduan seluruh manusia hingga ke akhir zaman.
4.  Manusia diperintahkan beriman kepada Rasulullah s.a.w. Dia dituntut untuk menyebarkan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Manusia yang beriman ditugaskan untuk menyeru manusia manusia yang telah terseleweng untuk kembali kepada jalan yang benar. Manusia juga dituntut agar membina diri dan membangunkan seluruh masyarakatnya menurut ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.
5.  Apabila tiba masanya setiap manusia akan mati. Selepas itu apabila telah tiba masanya seluruh 'alam ini pula dibinasakan oleh Allah. Sebaik sahaja manusia dibangkitkan semula, semua manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Pada Hari itu tahulah manusia tempat kediaman mereka yang sebenar di Akhirat.
Kerelaan sepenuh hati seseorang muslim untuk mengikuti dasar dasar asasi cara hidup yang ditetapkan oleh Islam ini dirumuskan oleh al Qur'an. Firman Allah yang mafhumnya
"Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang orang mu'min, jiwa-jiwa dan harta benda mereka dengan menyediakan bagi mereka jannah. Mereka berperang di jalan Allah, mereka rnembunuh (musuh musuh Allah) dan mereka dibunuh (oleh musuh musuh Allah). (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al gur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjiNya (selain) daripada Allah?. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (At Taubah: 111)
Dari sini jelas bahawa Islam memulakan dasar dasar cara hidupnya dengan meletakkan garia garia panduan yang tersusun rapi dan menetapkan hubungan yang jelas di antara manusia dan Penciptanya. Dari dasar ini seluruh kehidupan peribadi dan bermasyarakat merupakan pelaksana dalam membina dan memperkukuhkan hubungan di antara manusia dan Allah.
Teras kepada hubungan ini adalah iman yang merupakan titik tolak kepada al Din Islam itu sendiri.
4.0     Tujuan Hidup Dalam Islam
Tujuan hidup ini telah digariskan oleh Allah di dalam al Qur'an. Firman Allah yang mafhumnya:
"Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ber'ibadah kepada Ku. " (Adz Dzariyat: 56)
Dari ayat ini ditegaskan bahawa tujuan hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah bererti memusatkan penyembahan kepada Allah semata mata. Ini bererti seluruh aspek kehidupan di dunia ini, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, baik dalam kehidupan individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah diatur menurut peraturan dan undang undang yang ditetapkan Allah.
Dalam ertikata lain setiap bidang kehidupan seorang hamba Allah itu, baik berupa 'ibadah terhadap Allah atau yang berupa mu'amalah sesama manusia, semuanya itu mestilah dilakukan dalam rangka, untuk meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Segala tindakan yang dilakukan di dunia ini adalah dengan niat untuk mencari keredaan Allah semata mata.
Firman Allah yang mafhumnya:
"Kerana hendak mencari keredaan Tuhannya Yang Maha tinggi; dan Tuhannya yang reda kepadanya. " (Al Lail: 20-21)
Peraturan peraturan yang ditetapkan oleh Allah ini bertujuan untuk membangunkan satu kehidupan yang berdasarkan kepada ma'ruf dan bersih dari kemungkaran. Ini bermakna susunan hidup Islam akan dipenuhi dengan kebajikan, bertepatan dengan fitrah manusia dan diredai oleh Allah dan bersih dari segala ma'siyat yang dikutuk oleh watak manusia.
Pada dasarnya peraturan peraturan ini menganjurkan supaya ma'ruf dapat berkembang sementara kemungkaran mesti ditekan dan dihalang dari mempengaruhi individu dan masyarakat. .
Seseorang muslim yang berpegang teguh kepada tujuan hidup Islam akan membentuk kehidupannya menurut tuntutan tuntutan berikut:
1.     Menjadi Seorang Muslim yang Saleh
Dia akan membentuk hidupnya di atas landasan 'aqidah yang sahih. Sentiasa menjaga kesejahteraan imannya dengan berpegang teguh. dengan segala perintah Allah serta bersungguh sungguh menjauhi larangan larangan Allah. Tidak lalai terhadap yang wajib dan tidak memandang ringan terhadap yang haram. Berterusan berusaha memperbaiki diri dari sudut irrian, 'amal, akhlaq dan 'ilmu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dia sentiasa ingat kepada firman Allah yang mafhumnya:
"Tiap tiap manusia terikat dengan apa yang dikedakannya." (AI Muddaththir : 38)
2.     Menjadi ahli Keluarga Muslim yany Sempurna
la juga mesti membentuk dirinya sebagai ahli keluarga menurut apa yang ditetapkan oleh Islam. Sebagai anak dia mestilah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapanya, menunaikan hak hak ahli ahli keluarga dan kaum kerabatnya yang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Hendaklah dia sentiasa menjaga adab adab terhadap ahli ahli keluarganya.
Sekiranya telah tiba masanya untuk ia mendirikan rumah tangganya sendiri, maka mestilah dia memilih teman hidup yang baik seperti yang telah disyaratkan oleh Islam. Hendaklah dia membina rumahtangga di atas dasar Islam. Sekiranya dia seorang lelaki maka mestilah dipenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Jika dia seorang wanita maka mestilah dipenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang salihah.
Sekiranya ia telah mendapat anak maka hendaklah ia memastikan bahawa anak tersebut dibesarkan dengan pendidikan Islam yang sempurna. Pada masa ini hendaklah keduanya melaksanakan tugas sebagai ibu bapa yang penuh bertanggungjawab terhadap pembentukan iman dan akhlaq anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam.
3.     Menjadi Anggota Masyarakat an Bertangungjawab
Dia juga hendaklah menjadi seorang anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dia memastikan bahawa masyarakatnya meng'amalkan Islam sebagai landasan kehidupan. Hendaklah dia menjadi di antara unsur yang memperkukuhkan segala bidang perlaksanaan sistem Islam samaada dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, perundangan, ketenteraan dan seterusnya di dalam masyarakatnya. Hendaklah dia sentiasa berusaha untuk menyuruh kepada kebaikan dan berusaha untuk menegah perbuatan perbuatan yang mungkar. Dengan ini dia akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam memastikan bahawa Islam dalam ertikata yang sepenuhnya diamalkan dalam masyarakatnya.
Sekiranya Islam pada keselurahannya tidak dijadikan sebagai landasan perjalanan masyarakat, maka hendaklah dia berusaha dengan muslim yang lain di dalam satu kumpulan untuk menegakkannya. Dia akan terus berusaha untuk menegakkan Islam walaupun terpaksa menghadapi kerugian dari segi harta benda dan jiwa demi untuk melaksanakan peranannya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang bertanggungjawab.
5.0     Kesepaduan adalah Ciri Utama Cara Hidup Islam
Ciri utama dari Islam ialah ia tidak membenarkan sesuatu pertentangan dan pemisahan di antara kehidupan keruhanian dan kehidupan duniawi. Islam tidak sekadar membataskan dirinya untuk membina ketinggian keruhanian dan akhlaq semata mata. Ruang lingkup peraturan yang dikemukakannya mencakupi segenap bidang kehidupan manusia. la bukan hanya bertujuan untuk melahirkan ketertiban hidup diri perseorangan, malah ia bertujuan untuk membentuk tatacara hidup masyarakat manusia seluruhnya ke dalam pola pola yang sihat dan bersih sehingga Hakimiyyah Allah dibangunkan dalam bentuk kenyataan di atas muka bumi. Dengan demikian keamanan, kebahagiaan dan kemakmuran akan memenuhi segenap pelusuk muka bumi.
Oleh kerana di dalam cara hidup Islam sistem sistem politik, sosial, ekonomi, keruhanian dan akhlaq terjalin rapi dan bersepadu, saling kukuh mengukuhkan di antara satu sama lain. Sistem sistem ini tidak memisahkan satu bidang hidup dengan yang lain. Sistem sistem tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang dan amat bersesuaian dengan fitrah manusia.
Islam adalah al Din yang mencakupi seluruh bidang kehidupan. Ajaran ajaran Islam adalah dalam bentuk kesatuannya yang padu. la mesti diterima seluruhnya dan tidak boleh dipecah pecahkan untuk diterima sebahagian dan ditolak sebahagian yang lainnya.
Segala cabang ajaran Islam dalam kesatuannya dapat diumpamakan sebagai tubuh manusia, di mana setiap anggota tubuh itu hanya dapat berperanan selama ia masih menjadi sebahagian dari tubuh. Tetapi jika ia sudah dipisahkan, umpama kaki yang sudah dipotong, maka tentulah ia tidak mungkin lagi berperanan sebagai kaki.
Demikian juga halnya dengan aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam seperti aspek ekonomi atau perundangannya tidak mungkin dapat dilaksanakan sekiranya ia tidak diasaskan kepada dasar 'aqidah Islam dan ruang lingkup tuntutan akhlaqnya.

Sabtu, 26 Mac 2011

MUKJIZAT AL QUR’AN

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

Kepekaan kulit: 4:56

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (an Nisa’:56)
Pohon hijau sumber tenaga: 24:3536:8056:72
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api.Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (an Nuur : 35)
[1039]. Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain.

[1040]. Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu." (Yaasin:80)
Pembentukan air susu: 16:6623:21
Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (an Nahl:66)
Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, (al Mu’minuun:21)

Pengertian Hadits

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.


Ada banyak ulama periwayat hadits, namun yang sering dijadikan referensi hadits-haditsnya ada tujuh ulama, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah.
Ada bermacam-macam hadits, seperti yang diuraikan di bawah ini.
·        Hadits yang dilihat dari banyak sedikitnya perawi
·        Hadits Mutawatir
·        Hadits Ahad
·        Hadits Shahih
·        Hadits Hasan
·        Hadits Dha'if
·        Menurut Macam Periwayatannya
·        Hadits yang bersambung sanadnya (hadits Marfu' atau Maushul)
·        Hadits yang terputus sanadnya
·        Hadits Mu'allaq
·        Hadits Mursal
·        Hadits Mudallas
·        Hadits Munqathi
·        Hadits Mu'dhol
·        Hadits-hadits dha'if disebabkan oleh cacat perawi
·        Hadits Maudhu'
·        Hadits Matruk
·        Hadits Mungkar
·        Hadits Mu'allal
·        Hadits Mudhthorib
·        Hadits Maqlub
·        Hadits Munqalib
·        Hadits Mudraj
·        Hadits Syadz
·        Beberapa pengertian dalam ilmu hadits
·        Beberapa kitab hadits yang masyhur / populer


I. Hadits yang dilihat dari banyak sedikitnya Perawi
I.A. Hadits Mutawatir
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Berita itu mengenai hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera. Dan berita itu diterima dari sejumlah orang yang semacam itu juga. Berdasarkan itu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadits bisa dikatakan sebagai hadits Mutawatir:
Isi hadits itu harus hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera.
Orang yang menceritakannya harus sejumlah orang yang menurut ada kebiasaan, tidak mungkin berdusta. Sifatnya Qath'iy.
Pemberita-pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama.


I.B. Hadits Ahad
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sifatnya atau tingkatannya adalah "zhonniy". Sebelumnya para ulama membagi hadits Ahad menjadi dua macam, yakni hadits Shahih dan hadits Dha'if. Namun Imam At Turmudzy kemudian membagi hadits Ahad ini menjadi tiga macam, yaitu:
I.B.1. Hadits Shahih
Menurut Ibnu Sholah, hadits shahih ialah hadits yang bersambung sanadnya. Ia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi dhobit (kuat ingatannya) hingga akhirnya tidak syadz (tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih) dan tidak mu'allal (tidak cacat). Jadi hadits Shahih itu memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
Kandungan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
Harus bersambung sanadnya
Diriwayatkan oleh orang / perawi yang adil.
Diriwayatkan oleh orang yang dhobit (kuat ingatannya)
Tidak syadz (tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih)
Tidak cacat walaupun tersembunyi.
I.B.2. Hadits Hasan
Ialah hadits yang banyak sumbernya atau jalannya dan dikalangan perawinya tidak ada yang disangka dusta dan tidak syadz.
I.B.3. Hadits Dha'if
Ialah hadits yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhobit, syadz dan cacat.


II. Menurut Macam Periwayatannya
II.A. Hadits yang bersambung sanadnya
Hadits ini adalah hadits yang bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Hadits ini disebut hadits Marfu' atau Maushul.


II.B. Hadits yang terputus sanadnya
II.B.1. Hadits Mu'allaq
Hadits ini disebut juga hadits yang tergantung, yaitu hadits yang permulaan sanadnya dibuang oleh seorang atau lebih hingga akhir sanadnya, yang berarti termasuk hadits dha'if.
II.B.2. Hadits Mursal
Disebut juga hadits yang dikirim yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan sahabat tempat menerima hadits itu.
II.B.3. Hadits Mudallas
Disebut juga hadits yang disembunyikan cacatnya. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada cacatnya, padahal sebenarnya ada, baik dalam sanad ataupun pada gurunya. Jadi hadits Mudallas ini ialah hadits yang ditutup-tutupi kelemahan sanadnya.
II.B.4. Hadits Munqathi
Disebut juga hadits yang terputus yaitu hadits yang gugur atau hilang seorang atau dua orang perawi selain sahabat dan tabi'in.
II.B.5. Hadits Mu'dhol
Disebut juga hadits yang terputus sanadnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para tabi'it dan tabi'in dari Nabi Muhammad SAW atau dari Sahabat tanpa menyebutkan tabi'in yang menjadi sanadnya. Kesemuanya itu dinilai dari ciri hadits Shahih tersebut di atas adalah termasuk hadits-hadits dha'if.


III. Hadits-hadits dha'if disebabkan oleh cacat perawi
III.A. Hadits Maudhu'
Yang berarti yang dilarang, yaitu hadits dalam sanadnya terdapat perawi yang berdusta atau dituduh dusta. Jadi hadits itu adalah hasil karangannya sendiri bahkan tidak pantas disebut hadits.
III.B. Hadits Matruk
Yang berarti hadits yang ditinggalkan, yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja sedangkan perawi itu dituduh berdusta.
III.C. Hadits Mungkar
Yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya / jujur.
III.D. Hadits Mu'allal
Artinya hadits yang dinilai sakit atau cacat yaitu hadits yang didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar Al Atsqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadits yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Hadits ini biasa disebut juga dengan hadits Ma'lul (yang dicacati) atau disebut juga hadits Mu'tal (hadits sakit atau cacat).
III.E. Hadits Mudhthorib
Artinya hadits yang kacau yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan (isi) kacau atau tidak sama dan kontradiksi dengan yang dikompromikan.
III.F. Hadits Maqlub
Artinya hadits yang terbalik yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya baik berupa sanad (silsilah) maupun matan (isi).
III.G. Hadits Munqalib
Yaitu hadits yang terbalik sebagian lafalnya hingga pengertiannya berubah.
III.H. Hadits Mudraj
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang didalamnya terdapat tambahan yang bukan hadits, baik keterangan tambahan dari perawi sendiri atau lainnya.
III.I. Hadits Syadz
Hadits yang jarang yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (terpercaya) yang bertentangan dengan hadits lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi (periwayat / pembawa) yang terpercaya pula. Demikian menurut sebagian ulama Hijaz sehingga hadits syadz jarang dihapal ulama hadits. Sedang yang banyak dihapal ulama hadits disebut juga hadits Mahfudz.


IV. Beberapa pengertian (istilah) dalam ilmu hadits
IV.A. Muttafaq 'Alaih
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, atau dikenal juga dengan Hadits Bukhari - Muslim.
IV.B. As Sab'ah
As Sab'ah berarti tujuh perawi, yaitu:
Imam Ahmad
Imam Bukhari
Imam Muslim
Imam Abu Daud
Imam Tirmidzi
Imam Nasa'i
Imam Ibnu Majah
IV.C. As Sittah
Yaitu enam perawi yang tersebut pada As Sab'ah, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal.
IV.D. Al Khamsah
Yaitu lima perawi yang tersebut pada As Sab'ah, kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim.
IV.E. Al Arba'ah
Yaitu empat perawi yang tersebut pada As Sab'ah, kecuali Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim.
IV.F. Ats tsalatsah
Yaitu tiga perawi yang tersebut pada As Sab'ah, kecuali Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Majah.
IV.G. Perawi
Yaitu orang yang meriwayatkan hadits.
IV.H. Sanad
Sanad berarti sandaran yaitu jalan matan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada orang yang mengeluarkan (mukhrij) hadits itu atau mudawwin (orang yang menghimpun atau membukukan) hadits. Sanad biasa disebut juga dengan Isnad berarti penyandaran. Pada dasarnya orang atau ulama yang menjadi sanad hadits itu adalah perawi juga.
IV.I. Matan
Matan ialah isi hadits baik berupa sabda Nabi Muhammad SAW, maupun berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat atau berupa taqrirnya.


V. Beberapa kitab hadits yang masyhur / populer
Shahih Bukhari
Shahih Muslim
Riyadhus Shalihin