Sabtu, 15 Januari 2011

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

Ya Allah............. Maha Suci Engkau...........
Engkau telah menciptakan aku, sedangkan aku  belum merupakan sesuatu yang dapat di sebut.....
Engkaulah yang memberi kepadaku akan setiap kejadian hidup dengan urusan yg mudah
Berupa pendengaran, penglihatan, hati dan yang lain iaitu kelebihan yang banyak.
Engkaulah yang memberu petunjuk kepadaku kejalan-Mu dengan perantaan seorang hamba yang
Engkau telah mengutuskannya kepada segenap umat manusia sebagai lampu yang menerangi.
Yaitu Muhammad bin Abdullah yang membawa berita gembira dan pemberi peringatan.
Aku bersalah, aku berdosa dengan kekecewaan sepanjang masa......
Kemudian aku teringat aku bertaubat kepada-Mu dengan kehendak-Mu
dengan taubat sebenar-benarnya
Disinilah aku berdiri di pintu-Mu Ya Allah, dengan menangis, menyesal,
dan mohon ampon kepada Tuhan Yang Maha Pengampun.
Dengan penuh kerendahan, akulah seorang yang memohon keutamaan-Mu adalah Agung.
Ya Allah, janganlah Engkau menolak aku dan semua orang yang berdiri bersamaku dipintu_mu
dengan kekecewaan dan kesedihan.
Masukkanlah kamikedalam golongan orang-orang yang soleh yang sama mensucikan
Engkau seraya memuji kepada-Mu sepanjang waktu.
Dan tetapkanlah pada kami kasih sayang dari sisi-Mu, maka kepada siapa selain Engkau
Ya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ya Allah...........Maha Suci Engkau................

0 comments: