Selasa, 4 Januari 2011

Pesan Rasulullah s.a.w: 7 Golongan akan mendapat naungan di akhirat

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sebilangan manusia yang dinaungi Allahdibawah naungannya pada hari kiamatiaitu hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah; diantaranya ialah: Pemerintah yang adil, pemuda yang hidupnya sentiasa mengerjakan ibadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, dua orang yang berkasih saying kerana Allah dimana kedua-duanya berkumpuldan berpisah untuk mendapat keredoaan Allah, orang yang di pujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk bersatu dengannya lalu dia menolak dengan berkata: Aku takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya dan orang yang menyebut atau mengingat Allah dengan keadaan tidak di ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingatkan sifat Jahal dan sifat Jamal Allah.(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Terdapat tujuh golongan yang bakal mendapat naungan di akhirat kelak iaitu:-

Pemerintah yang adil:
Ini kerana tanggungjawab dipikul pemerintah dalam melaksanakan keadilan adalah perkara yang amat berat dan bukannya mudah bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan keadilan terhadap semua rakyat.Sekiranya keadilan ini Berjaya ditunaikan,ganjaran adalah amat besar sekali. Namun jika gagal, dia menjadi pemerintah yang zalim dan azab menanti di akhirat.

Pemuda yang hidupnya sentiasa mengerjakan ibadah kepada Tuhannya:
Ini kerana sebail-baik masa dan semahal-mahal harganya di dalam hidup seseorang manusia adalah ketika alam remaja remaja kerana pada usia muda seseorang berbagai ujian dan godaan terpaksa ditempuhi. Maka beruntunglah pemuda yang Berjaya melepasi rintangan itu.

Orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid:
Sesungguhnya terdapat hadis menyebutkan bahawa dua hayunan kaki yang melangkah ke masjid ganjarannya amat besar disisi Allah SWT dan dikategorikan sebagai satu sedekah.

Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah:
Dimana kedua-duanya berkumpul dan berpisah untuk mendapat keredoan Allah. Hubungan yang terjalin di atas dasar yang bercanggah dengan syariat sehingga melanggar batas agama, adab kesopanandan sebahagiannya adalah hubungan yang menjurus kea rah dosa dan maksiat. Seharusnya ikatan kasih saying yang dijalinkan sesame manusia mestilah iklas kerana Allah agar perhubungan itu mendapat pahala, restu dan keberkatan daripada-Nya.

Orang yang dipujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk berzina:
Lalu dia menolak dengan berkata: Aku takut kepada Allah! Ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar Berjaya menangkis segala bentuk godaan yang mendatang. Hal ini bukan mudah kerana tanpa kekuatan Iman seseorang itu pasti akanmudah terpengaruh dengan bisikan nafsu dan akhiratnya terjebak dalam perbuatan zina.

Orang yang bersedekah secara bersembunyi:
Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Ia menggambarkan mengenai kaiklasan hati orang yang bersedekah. Sesungguhnya tidak ramai orang yang dapat menyembunyikan kebaikan dilakukannya melainkan akan terdapat perasaan riak dan ingin menunjuk supaya mendapat pujian atau sanjungan dari orang ramai.

Orang yang menyebut atau mengingati Allah:
Dengan keadaan tidak ada dalam ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingatkan sifat Jalal dan Jamal Allah. Inilah sifat muslim mukmin sejati yang mempunyai perasaan cintakan Allah dengan sepenuh hatinya. Dia sentiasa memikirkan dan menghayati kejadian dan keagungan ciptaan Allah serta sifat-Nya yang Maha Agung. Oleh yang demikian hati. Fikiran dan jiwanya terhindar daripada perkara yang melalaikan.

0 comments: