Isnin, 18 Julai 2011

Kenali Rasulullah SAW

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***
Biodata Nabi Muhamad SAW
Jantina : lelaki
Tarikh Lahir :Isnin 12 Rabiulawal Tahun Ke 53 Sebelum Hijrah/570 Masihi
Tempat Lahir: Makkah Al-Mukarramah
Tanda istimewa: Cop Kenabian di antara dua bahu
Agama: Penghulu Agama Islam

Biografi Rasulullah SAW
Nama : Muhammad bin Abdullah
Bapa : Abdullah bin Abd Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah
Ibu: Aminah binti Wahab bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah
Nenek sebelah bapa: Fatimah binti Umar al-Makhzumiyah.
Nenek sebelah ibu: Burrah binti Abd Uzza bin Usman bin Abd Dar bin Qusay bin Murrah
Tarikh diangkat menjadi nabi: 27 Ramadhan tahun ke 13 sebelum hijrah/609 Masihi,di gua Hira’,Makkah al-Mukarramah.
Pekrjaan: penggembala kambing,kemudian berniaga hingga berumur 40 tahun,selepas itu bertugas secara rasmi sebagai nabi/rasul.menyampaikan risalah Allah

Sifat-sifat:

Wajah :putih bersih berseri/bercahaya
Mata:hitam
Rambut hitam ikal mayang
Ketinggian: sederhana dan bidang
Nama bidan: Shifa’ binti Auf (Ummu Abd Rahman)
Nama penjaga: Ummu Aiman
Nama ibu susu: 1.Tsuwaibah al Aslamiyah
 2.Halimah binti Dzuaib as-Sa’diyah

Saudara sesusuan:
Daripada Tsuwaibah

Abdullah bin Jahay,Hamzah bin Abdul Mutalib,Abi Salamah bin Abdul Asad,Masruh bin Tsuwaibah.

Daripada Halimah

Abdullah bin al-Harith,Anisah binti al-Harith,Huzaifah bin al-Harith

Warna kegemaran:hijau dan putih

Isteri:

Khadijah binti Khuwailid r.h
Saudah binti Zam’ah r.h.
Aisyah binti Abu Bakar r.h.
Hafsah binti Umar r.h
Zainab binti Khuzaimah r.h
Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah r.h
Zainab binti Jahsy r.h
Juwairiyyah binti al-Harith r.h
Safiyyah binti Huyai r.h
Umu Habibah Ramlah binti Abu Suffiyan r.h
Maimunah binti al-Harith r.h
Mariah al-Qibtiyyah binti Syam’un r.h

Anak-anak:
Al-Qosim r.a,
Abdullah r.a,
Ibrahim .a
Zainab r.h
Ruqayyah r.h
Ummu Kalthum r.h
Fatimah r.h

cucu-cucu:

Ali r.a
Abdullah r.a
al-Hassan r.a
al-Hussin r.a
Yahya r.a
Muhammad r.a
umamah r.a
ummu kalthum r.h
zainab r.h
ruqayyah r.h

haiwan kesayangan nabi

rasullulah saw mempunyai 4 ekor kaldai,20 ekor unta dan 20 ekor kuda
baghal/keldai kesayangan baginda bernama duldul
unta kesayangan baginda bernama atba
manakala kuda kesayangan baginda bernama ya’afur

sifat-sifat wajib dan sifat mustahil rasulullah saw

sifat wajib
siddiq (benar)
amanah( dipercayai)
tabligh( menyampaikan)
fathanah (bijaksana)

sifat mustahil
kizib (berdusta)
khianat ( berbuat curang)
kitman( menyembunyikan wahyu)
jahlun (bodoh/jahil)

sifat jaiz

memiliki sifat seperti manusia umumnya.


0 comments: