Khamis, 24 Disember 2009

SESI TERJEMAHAN: SURAH AL-ISRAA'

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Erm tgh baca2 terjemahan bagi surah Al-Iraa' terdetik hati ana untuk letakkan dan kongsi ayat 94-97 surah ini...dimana telah nyata sesungguhnya petunjuk itu datagnya dari ALLAH dan Dia akan memberi kepada mereka yang ditunjukkinya dan tiada ada apa pun yang dapat menghalangi seseorang itu untuk memperoleh petunjuk ALLAH. jika kita tergolong dalam mereka yang sesat, maka janji Allah, seksa yang menanti pada hari pembalasan dimana dijanjikan ALLAH selayak-layak tempat kediaman bagi mereka yang sesat adalah neraka jahanam...Oleh itu marilah sama-sama kita mencari dan mengejar rahmat ALLAH agar kita tidak tergolong dalam mereka-mereka yang sesat..Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya"..Wallualam..

94: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?"

95: Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul".

96: Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".

97: Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan Barang siapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.

****Dari Ibnu Abbas Radiallahu-Anhuma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengannya ialah waktu sehat dan masa lapang. (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)***

0 comments: