Khamis, 29 Oktober 2009

Masa depan bahasa Melayu

UTUSAN MALAYSIA: 29 Oktober 2009 / 11 Zulkaedah 1430
Petikan rencana...


Saya berasa lega kerana pada 7 Oktober lalu Jemaah Menteri telah membincang dan menghalusi beberapa perkara dan amalan yang seharusnya diberi perhatian.

(a) Pertama Jemaah Menteri mengakui bahawa para pemimpin harus berkomunikasi dengan lebih kerap dan teratur dalam bahasa kebangsaan termasuk semasa mengadakan mesyuarat-mesyuarat rasmi di mana para anggota berkaitan amat biasa menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu secara spontan.

(b) Setiap kementerian dan agensi kerajaan digalakkan menggunakan bahasa kebangsaan semeluas mungkin bagi mewujudkan suasana kekitaan dalam menjayakan gagasan 1Malaysia.

(c) Wajar mengadakan garis panduan atau peraturan tertentu bagi menyokong usaha memartabatkan bahasa Malaysia khususnya oleh pihak swasta yang masih jauh ke belakang dalam usaha-usaha penggunaan bahasa kebangsaan. Malah Jemaah Menteri menyarankan supaya para pemimpin berani menggunakan bahasa kebangsaan dan tidak bahasa Inggeris dalam forum-forum dan konvensyen.

(d) Kabinet mengambil perhatian bahawa, mentang-mentang ada beberapa kerat sahaja warga asing di sesuatu forum atau persidangan yang diadakan dalam negeri, pengucap langsung memilih berucap dalam bahasa Inggeris lantas mengetepikan sahaja bahasa Melayu.

(e) Diperhitungkan bagaimana bahasa kebangsaan kita boleh dijadikan sebagai saluran perpaduan dan komunikasi agar gagasan 1Malaysia lebih mudah dijayakan bersama oleh semua kaum dalam masyarakat Malaysia.

(f) Dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran dan Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan diarah supaya menyusul semua isu yang dibangkitkan di mesyuarat itu dan seterusnya bagaimana cita-cita membina negara bangsa ini dapat dijayakan sepenuhnya.

Saya amat terharu dengan perkembangan ini dan berasa bangga kerana Jemaah Menteri secara terbuka pada 7 Oktober lalu membuat pendirian sedemikian. Ini petanda amat baik bagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Malah pencinta dan pendokong bahasa kebangsaan dalam pentadbiran kerajaan telah menunggu sekian lama untuk mendapatkan satu dorongan yang formal dan jelas agar perjuangan menegakkan tuntutan bahasa kebangsaan sedemikian dihasilkan.

Alhamdulillah, sekarang dengan dorongan Kabinet itu Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran dan saya akan bertungkus-lumus menggerak-kerjakan langkah-langkah utama ke arah mengutuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia dan bahasa kebangsaan. Di saat ini pun saya amat sedar akan kontroversi PPSMI berkaitan tempoh pemberhentiannya; saya menggolongkan diri saya kepada kumpulan yang sangat mahukan PPSMI itu diganti secepat mungkin dengan aluran penggunaan bahasa Malaysia dalam pembelajaran Sains dan Matematik seluas mungkin sebagai bahasa ilmu di samping mengalu-alukan pembelajaran bahasa Inggeris sebagai subjek berasingan yang dipupuk terus-menerus dari awal persekolahan.

Kita harus menyebut kembali tentang kelengkapan dan kaedah yang diperlukan; kita perlu mengenal apa masalah-masalah pokok yang berada di tengah-tengah masyarakat Malaysia pada hari ini. Penelitian isu-isu bahasa akan menunjukkan tidak kurang daripada 10 perkara pokok yang kita perlu cari penyelesaian segera dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia:

1. Bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan harus diterima sebagai alat utama nasional dan kenegaraan bagi membina negara bangsa yang paling berkesan. Semua sistem pembelajaran, komunikasi perdagangan, sosial dan politik harus mengutamakan pemakaian bahasa kebangsaan.

2. Pengistilahan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia dan bahasa kebangsaan harus tidak dipertikaikan lagi dari segi penggunaan bahasa kerana matlamat murninya ialah menyatukan, menghasilkan kekitaan bagi Malaysia sekalipun penggunaan istilah bahasa Malaysia itu tiada dilazimkan dalam perundangan.

3. Pentingnya bahasa kebangsaan dijadikan bahasa ilmu dan bahasa budaya tinggi. Bahasa ilmu tidak boleh diwujudkan hanya dengan laungan dan sebutan dasar. Kerja-kerja menterjemahkan buku-buku ulung dunia harus diselenggarakan secara bersungguh-sungguh. Para pelajar kita harus diajar bagaimana menjawab melalui bahasa huraian dan bukan melalui jawapan-jawapan objektif dengan mengisi kotak-kotak soalan.

Pelajaran sastera klasik dan moden tidak harus diketepikan lagi. Bahasa indah melalui pantun, seloka, perumpamaan, tamsil, peribahasa harus dijadikan sebagai isian wajib kepada kehalusan jiwa dan komunikasi.

4. Kempen-kempen bahasa serta penulisan buku-buku fiksyen dan bukan fiksyen harus melibatkan sebahagian besar warga penulis dari kalangan bukan Melayu supaya mereka berkemampuan mempengaruhi kaum masing-masing turut cergas dalam penulisan dan pembacaan buku-buku bermutu.

5. Bahasa Melayu harus diupayakan sebagai bahasa swasta terutama dalam bidang-bidang dagang dan kegiatan komersial; bidang-bidang perbankan, perundangan, insurans dan komunikasi formal secara lebih meluas.

6. Latihan pertuturan dan komunikasi tinggi harus diajar dan dipelajari secara profesional. Ini penting kerana tanpa keupayaan berhujah dan berkomunikasi dengan baik dan meyakinkan dalam bahasa Malaysia cita-cita tinggi bahasa kebangsaan kita tidak akan sampai jauh. Contoh yang ditunjukkan oleh Universiti Beijing dalam menguasai bahasa Melayu pada masa ini menerusi pelbagai bidang dan tahap harus dicontohi supaya sifat-sifat tinggi pembahasan dan komunikasi dapat dihasilkan.

7. Penyibarluasan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia di kalangan negara-negara ASEAN penting diberi perhitungan segera memandangkan penggunaan bahasa yang sama di Indonesia dan beberapa wilayah Thailand dan Filipina.

8. Kerajaan dan swasta harus ada peta jalan bahasa Malaysia yang saling bantu-membantu di samping penggunaan bahasa Inggeris yang berupaya tinggi.

9. Membuang fiil atau sikap kerendahan diri (inferiority complex) apabila berbahasa Melayu.

10. Negara kita harus mempunyai jurusan pembudayaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menarik di samping bersifat wajib. Seperti yang disarankan oleh mesyuarat Kabinet 7 Oktober lalu, beberapa contoh melalui teladan juga harus dititikberatkan. Walaupun aspek ini mungkin kurang menyenangkan beberapa segmen pimpinan dalam masyarakat kita, apabila golongan pemimpin memperlihatkan kesungguhan dan keupayaan tinggi semasa berkomunikasi dalam bahasa Malaysia, maka sekali gus kesannya amat mendalam dan luas sekali.

Pandangan nombor 10 di atas sebenarnya adalah juga tanggungjawab kementerian saya. Kami akan menubuhkan suatu unit atau bahagian di Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan yang bertanggungjawab atas pembudayaan bahasa. Bahagian ini nanti insya-Allah akan bekerja rapat dengan semua pihak dan agensi yang berkaitan supaya komunikasi dalam bahasa kebangsaan kita meningkat ke tahap yang profisien dan keberhasilan tinggi. Sebagai permulaan, juruhebah dan pengacara dalam bahasa Melayu akan diberi bimbingan berskala.

Tentu sekali semua stesen radio dan TV akan dipinta menyertai olahan dan kempen memurnikan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia menerusi bahagian tersebut. Tentunya DBP, Kementerian Pelajaran, universiti, kolej dan lain-lain pihak akan dilibatkan dalam kerjasama ulung ini. Sekali gus dengan pendekatan ini bahasa Melayu dari segi pembudayaannya akan beroleh satu lonjakan dan rakan pembangun yang utama. Pendekatan ini juga akan mematuhi arahan Jemaah Menteri 7 Oktober 2009.

Dalam banyak-banyak bahasa indah yang berupaya memberi rangsangan perjuangan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia dan bahasa Kebangsaan ialah :

Kalau galah ia mencapai buah

Kalau jambatan ia membawa

ke seberang

Kalau Keris ia membawa tuah

Kalau biduk ia menaub kiambang

Marilah kita bersama menggunakan kunci yang sudah lama hilang atau dihilangkan itu untuk membuka lembaran dan vista baru tamadun kita di tanah air tercinta ini. Kunci itu ialah bahasa. Ia sudah diwujudkan semenjak 1963 yakni seusia dengan Malaysia. Kali ini jika kita tidak juga mengerti bagaimana hendak cermin diri, kita akan dilupai zaman dan zuriat kita sendiri.

Jangan disalai ciku kedondong

Salailah ikan atas para

Jangan salahkan ibu mengandung

Salahkan badan nan buruk pinta

0 comments: