Khamis, 16 Disember 2010

SOLAT BERJAMAAH

*** Bismillahirrahmanirrahim *** 
***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang***


Sabda Rasulullah s.a.w: “Tidak ada tiga orang yang mendiami satu-satu kampung atau kawasan sedangkan mereka tidak mendirikan solat secara berjamaah melainkan Syaitan akan menguasai mereka. Oleh yang demikian hendaklah kamu dirikan jamaah kerana sesungguhnya serigala hanyalah akan memakan kambing-kambing yang terpencil sahaja”(Riwayat Abu Daud&An-Nasaai dan disahihkan oleh Ibn Hibban&al-Hakim. Kitab Solat Jamaah; satu huraian menurut Mazhab Syafi’i)

TA’RIF SOLAT BERJAMAAH
Jamaah bermaksud perhimpunan
Solat jamaah bermaksud mewujudkan satu ikatan dan pertalian antara imam dan makmum.

Solat berjama‘ah juga bermaksud menggabungkan sembahyang ma’mum dengan sembahyang imam.

Solat berjama‘ah terhasil dengan seorang imam dan seorang makmum (bilangan dua orang atau lebih)

SIAPA YANG BERHAK MENJADI IMAM

1.Orang yang berkuasa (Sultan atau wakilnya)

2.Imam yang dilantik khas

3.Penghuni secara yang hak tempat mendirikan jamaah sekiranya ia layak-cth:penyewa rumah lebih diutamakan daripada orang yang memberi sewa.

4.Orang yang lebih alim fiqh

5.Orang yang lebih alim tentang al-Quran dari segi bacaan dan sebagainya

6. Imam bukanlah seorang ummi yang tidak betul bacaan al-fatihah, cacat dari segi sebutan, ketiadaan syaddah dan sebagainya, sedangkan ma’mum lebih baik daripadanya.

7. Imam bukan dari kalangan wanita jika ma’mumnya lelaki.

8. Orang yang lebih wara’

9. Imam yang hendak diikuti itu bukanlah sebagai pengikut kepada imam lain.

10. Orang yang terlebih dahulu masuk Islam

11. Orang yang lebih baik keturunannya

12. Orang yang lebih baik kelakuannya

13. Orang yang lebih bersih pakaiannya

14. Orang yang lebih baik pekerjaannya

15. Orang yang lebih baik suaranya

16. Orang yang lebih baik rupa parasnya

17. Orang yang telah berkahwin.

PERINGATAN
1.Bahawa orang yang adil lebih aula daripada orang yang fasiq walaupun dia (fasiq) itu alim fiqhnya dan alim qurannya. IMAM

2.Orang baligh lebih utama daripada kanak2

3.Anak halal lebih aula daripada anak zina

4.Adapun orang buta sama sahaja dengan orang yang melihat.
 
CARA MENGIKUT IMAM
 
Ma’mum hendaklah tidak berada di hadapan imam. Makruh sekiranya ma’mum berdiri selari dengan imam, tetapi yang sunatnya ialah di belakang sedikit dari imam. Ukuran yang diambilkira sama ada berada di hadapan atau di belakang ialah tumit kaki.

Ma’mum hendaklah mengikut imam dengan tidak mendahului takbiratul ihram imam. Hukumnya makruh jika dilakukan serentak dengan imam pada selain takbiratul ihram.

Ma’mum hendaklah mengikuti perbuatan imam dalam semua perpindahan dari satu rukun kepada satu rukun yang berbentuk perbuatan (rukun fi‘liyy) dengan keadaan perbuatan ma’mum hendaklah terkemudian daripada imam, melainkan jika ada keuzuran seperti bacaannya lambat, maka dia boleh tertinggal daripada mengikut imam dengan tiga rukun yang panjang.

Ma’mum hendaklah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun sama ada dengan melihatnya atau melihat sesetengah daripada saf atau mendengar suara imam atau
muballigh (penyampai takbir imam).
Jarak tempat antara ma’mum dan imam atau antara saf-saf itu hendaklah tidak terlalu jauh jika kedua-duanya sembahyang di luar masjid (tidak lebih 150m). Jika sembahyang didirikan dalam masjid, maka ikutan ma’mum itu sah walau sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya. 

Ma’mum hendaklah berniat berjama‘ah atau mengikut imam ketika takbiratul ihram.
 
Hendaklah aturan solat imam muafakat (semacam) dengan aturan solat makmum dari segi perbuatan2 zahir. Tidak sah imam solat jenazah, makmum solat fardhu. Namun tidak mengapa jika sekadar berlainan niat. Oleh itu sah ikut solat fardhu dibelakang orang yg solat sunat, solat tunai belakang solat qadhak, solat panjang belakang orang yg solat pendek (imam subuh, makmum zohor), demikian juga sebaliknya pada semua masalah tersebut.
Jangan menyalahi imam dalam hal2 sunat:
Seperti sujud tilawah, wajib muafakat pada mengerjakannya@meninggalkannya.Sekiranya makmum tak ikut imam batal solatnya

Manakala sujud sahwi wajib muafakat pada mengerjakannya tidak pada meninggalkannya.Kalo imam sujud,wajib makmum ikut sujud. Kalo imam tak buat makmum blh buat slps salam kedua imam.

Tasyahud awal-wajib muafakat pada meninggalkannya tidak pada mengerjakannya.Jika imam tak buat, makmum pun jgn buat.

Doa Qunut tidak wajib muafakat pada mengerjakannya dan meninggalkannya kerana jika ditinggalkan oleh imam,sunat makmum mengerjakannya jika sempat dengan imam pada sujud pertama.

Hendaklah sembahyang imam itu sah menurut keyakinan atau anggapan makmum.

Hendaklah sembahyang imam itu tidak wajib diulangi.

Jangan berimam dengan orang yang sedang menjadi makmum.

Hendaklah niat mengikut imam, jika tidak jaadilah solat itu seorang diri.
 
HUKUM SOLAT BERJAMAAH

1.SUNAT MUAKKAD
Berkata sebahagian ulamak Syafie sunat muakkad disini bermaksud MAKRUH meninggalkannya – ini pendapat Syeikh Abu Hamid & Syeikh Ibnu al-Sobbaghi (al-Majmuk jil 4/75)

Berkata al_qadhi Abu Syuza’ dan Ahmad al-Asbahaani: Sesungguhnya solat berjamaah adalah sunat muakkad iaitu sunat yang digalakkan (kifayatul Ahyar jil 1/255)

 2. FARDHU KIFAYAH
Fardhu Kifayah yakni wajib ke atas lelaki yang merdeka lagi bermukim dan mempunyai pakaian yang menutup aurat.

Berkata An-Nawawi: walaupun telah ada sebahagian mukallaf menunaikan solat fardhu berjamaah dimasjid/surau tetapi mukallaf yg meninggalkannya dengan sengaja tetap dihukumkan MAKRUH.

Oleh itu, ia mesti dilakukan oleh sekumpulan penduduk dalam sesebuah tempat atau kawasan atau qaryah atau taman2 atau kampung.
 
KEUZURAN UNTUK TIDAK BERJAMAAH

1.KEUZURAN UMUM

a)hujan yang boleh membasahkan pakaian

b)angin yang kuat pada waktu malam

c)jalan terlalu becak dan berlumpur yang mengotorkan pakaian

#Keuzuran umum jarang sekali berlaku pada hari ini melainkan dikampung2 bahkan dikampung pun hanya sebahagian sahaja.

2. KEUZURAN KHUSUS

a)Sakit –kronik, lumpuh, berkaitan najis-buasir serius, kencing tak lawas

b)keadaan yang terlalu lapar dan dahaga

c)takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas diri dan hartanya,

d)Terasa hendak buang air kecil dan besar

e)Memakan sesuatu yang berbau busuk (bawang,petai)

f)Berpakaian dengan pakaian yang kotor dan berbau yang boleh mengganggu orang lain.

g)Menunggu pesakit yang tidak ada penjaga

h)Menunggu keluarga terdekat yang sedang nazak

i)Sibuk dengan urusan persediaan musafir bersama rombongan yang ditakuti ketinggalan

0 comments: