Jumaat, 26 Februari 2010

KELAHIRAN RASULULLAH SAW RAHMAT SELURUH ALAM


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (al-Ahzab:56)

0 comments: